Členové Klubové rady 2016-2017

Předseda:
Mgr.et Bc.Karel Bernard PAZOUREK, DiS.
Sekretář:
Michal KLIMEK
Ekonom:
Luděk PROKOPENKO
Správce:
Alexei ZAHARENKOV